5 клас

Готуємось  до  контрольної  роботи

 з  української  літератури!

Варіант 1

Рівень І

 1. Мара – богиня…

А   краси

Б   добра й захисту

В   темної ночі

Г   грому й блискавок

 1. Художній прийом, який полягає в наділенні неживих предметів, явищ природи людськими якостями – це…

А   порівняння

Б   персоніфікація

В   епітет

Г   гіпербола

 1. Указати, в сюжеті якого твору є фантастичні елементи

А   «Ох»

Б   «Білгородський кисіль»

В   «Мудра дівчина»

Г   «Ой Морозе-Морозенку»

 1. Визначити, в якому творі йдеться про язичницьких богів

А   «Берегиня»

Б   «Неопалима купина»

В   «Як виникли Карпати»

Г   «Чому в морі є перли та мушлі»

 1. Визначити, яке з прислів’їв найточніше передає головну думку переказу «Білгородський кисіль»

А   Вчитися ніколи не пізно

Б   Було б бажання, а розум знайдеться

В   Більше житимеш – більше зможеш дізнатися

Г   Слухай старих людей, то й чужого розуму навчишся, й свого не забудеш

 1. Продовжити вислів: «Творче відображення світу в словах – це…»

А   Живопис

Б   Музика

В   Архітектура

Г   Література

Рівень ІІ

 1. Назвати характерні риси побутової казки.

 2. Назвати фантастичні елементи народної казки «Ох»

 3. Визначити, яка різниця між міфом та легендою.

Рівень ІІІ

 1. Написати твір-мініатюру на тему «На кого з казкових героїв я хочу бути схожим (схожою)»

Варіант 2

Рівень І

 1. Дажбог – це бог…

А   сонця

Б   добра й захисту

В   грому й блискавиці

Г   вітру

 1. Фольклор – це…

А   сукупність народних пісень, казок, прислів’їв, приказок

Б   збірник народних легенд, переказів

В   усна народна творчість

Г   принцип, за яким організовуються всі народні твори

 1. Указати, які з наведених творів НЕ належить до легенд

А   «Дажбог»

Б   «Білгородський кисіль»

В   «Неопалима купина»

Г   «Як виникли Карпати»

 1. Визначити, в якому з видів фольклорних творів зображено переважно реальні історичні події

А   міфи

Б   легенди

В   перекази

Г   казки

 1. Визначити ідею казки «Мудра дівчина»

А   Уславлення правди й справедливості, засудження та покарання кривдників

Б   Уславлення розуму, кмітливості, засудження чванливості та жадібності

В   Уславлення розуму та працьовитості, засудження та покарання хитрості й підступності

Г   Уславлення доброти, дружби, взаємодопомоги

 1. Пояснити, як пес зрозумів, що людина – найсильніша з усіх тварин

А   Її боявся навіть лев

Б   У неї (людини) була рушниця

В   Людина годувала інших тварин

Г   У людини був найгучніший голос

Рівень ІІ

 1. Визначити характерні ознаки казки про тварин.

 2. Назвіть фантастичні елементи в казці «Летючий корабель»

 3. Яка різниця між міфом та легендою?

Рівень ІІІ

 1. Написати твір-мініатюру на тему «На кого з казкових героїв я хочу бути схожим (схожою)»